News

100 и след това! Три научни семинара за обсъждане на бъдещето на фармацевтичните продукти с отделите за РНИРД на Angelini

11 ноември 2019

Наука, технологии и развойна дейност са три срещи, организирани от отделите за научноизследователска, регулаторна и развойна дейност в Angelini Pharma в чест на стогодишнината:

Цикълът от семинари, организирани от отдела за РНИРД (регулаторна, научноизследователска и развойна дейност) на Angelini Pharma в чест на стогодишнината на Angelini, се проведе между септември и ноември в зала „Санта Паломба“, за да се споделят някои от ключовите аспекти на иновациите във фармацевтичната област.

По време на всеки от семинарите беше разгледана една от трите основни фази на НИРД (научноизследователска и развойна дейност) с участието на италиански и международни експерти, които присъстваха на събитието.

 

Иновации на основата на науката е наименованието на първия семинар, съсредоточен върху научните иновации и развитието на научните изследвания във фармацевтичната област през последните 100 години. Експертите разказаха анекдоти и успешни случаи, свързани с научни подходи на високо ниво – от първия метод „проба – грешка“ до по-рационалните модели на съвременните научни изследвания.

Иновации на основата на технологиите е второто събитие в рамките на „100 и след това!“  и по време на него беше разгледан въпросът за прилагането на технологиите във фармацевтичната област. От разработването на нови решения за приема на лекарства през новите технологии за ЯМР сканиране до виртуалното клинично изпитване и новите технологични постижения при използването на устойчиви клетки.

Иновации на основата на човека, третият и последен семинар от цикъла, се занимава с персонализираната медицина и разработването на все по-специфични решения за малки групи пациенти и хора и лечението на пациенти, страдащи от редки заболявания.

Участието в събитията беше възможно както лично, така и дистанционно под формата на уебинар.

Angelini, част от бъдещето от 1919 г.