ГРУПАТА ANGELINI

Основана преди 100 години през 1919 г. в малка фармацевтична лаборатория в Анкона в Италия, днес Angelini е водеща международна група в областта на здравеопазването в сектора на фармацевтичните и потребителските стоки.

Инвестиционна стратегия, насочена към растеж; постоянен ангажимент за научноизследователска и развойна дейност; задълбочени познания за пазарите и различните бизнес сектори: тези елементи правят Angelini солидна и всеобхватна индустриална група, която оперира в 17 държави и има 6000 служители.

Групата се ангажира да намалява въздействието върху околната среда и да намира все по-модерни решения по отношение на кръговата икономика, приема най-модерните стандарти по отношение на здравето и безопасността на работниците и най-строгите процеси за осигуряване на най-високо качество чрез проверка на цялата верига за доставки: от сертифициране на доставчици, до проверки на суровините, до производствения процес, до готовия продукт и опаковането, до проверки на място в обектите на продажба.

30

КОМПАНИИ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ ГРУПАТА

6000

СЛУЖИТЕЛИ

1.6

МИЛИАРДА ЕВРО ОБОРОТ ПРЕЗ 2018 Г.

6

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТА В ИТАЛИЯ

5

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТА В ЧУЖБИНА

17

ДЪРЖАВИ, В КОИТО ANGELINI ИМА ПРИСЪСТВИЕ