Стогодишнината

2019 г.

2019

Лого, посветен на стогодишнината

Стогодишнината

Групата Angelini е на 100 години.
Основана в малка фармацевтична лаборатория в Италия, днес Angelini е международна група, която е лидер в сектора на здравеопазването, както и в секторите на фармацевтичните и потребителските продукти, и която гледа към бъдещето с дълбока предприемаческа ангажираност.