Ο Ομιλοσ Angelini

Ιδρυθείσα πριν από 100 χρόνια, το 1919, στην Ιταλία σε ένα μικρό φαρμακευτικό εργαστήριο στην Ανκόνα, σήμερα η Angelini είναι ένας κορυφαίος διεθνής όμιλος στον τομέα της υγείας και ευεξίας και στους τομείς των φαρμακευτικών προϊόντων και των καταναλωτικών προϊόντων.

Μια επενδυτική στρατηγική που αποσκοπεί στην ανάπτυξη· συνεχής δέσμευση για έρευνα και ανάπτυξη· εις βάθος γνώση των αγορών και των διαφόρων επιχειρηματικών τομέων: τα στοιχεία αυτά καθιστούν την Angelini έναν ισχυρό και ολοκληρωμένο βιομηχανικό όμιλο που λειτουργεί σε 17 χώρες με 6.000 εργαζόμενους.

Ο όμιλος δεσμεύεται να μειώσει τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις και να βρει εξελικτικές λύσεις από την άποψη της κυκλικής οικονομίας, υιοθετεί τα πλέον προηγμένα πρότυπα όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και τις πιο αυστηρές διαδικασίες για να εξασφαλίσει την υψηλότερη ποιότητα ελέγχοντας ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα: από την πιστοποίηση των προμηθευτών έως τους ελέγχους των πρώτων υλών, τη διαδικασία παραγωγής, το τελικό προϊόν και τη συσκευασία, μέχρι τους επιτόπιους ελέγχους στο σημείο πώλησης.

30

ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ

6000

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ

1.6

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΕΥΡΏ ΣΤΟΝ ΚΎΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΟΥ 2018

6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ

5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ

17

ΧΏΡΕΣ ΌΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΟΎΣΑ Η ANGELINI