News

100&Beyond! Tri vedecké semináre zamerané na budúcnosť liekov s Angelini RR&D

15 novembra 2019

Veda, technológia a vývoj sú tri stretnutia organizované oddeleniami výskumu, regulácie a vývoja v Angelini Pharma na oslavu stého výročia

Cyklus seminárov usporiadaných Angelini Pharma RR&D (oddelenie regulácie, výskumu a vývoja) na oslavu stého výročia spoločnosti Angelini, sa konal od septembra do novembra v auditóriu Santa Palomba s cieľom podeliť sa o niektoré kľúčové aspekty inovácie vo farmaceutickej oblasti.

Na každom seminári sa skúmala jedna z troch hlavných fáz R&D (výskumu a vývoja) za účasti talianskych a medzinárodných expertov, ktorí sa zúčastnili podujatia.

 

Science Driven Innovation je názov prvého seminára zameraného na inovácie vo vede a evolúciu výskumu vo farmaceutickej oblasti za posledných 100 rokov. Odborníci rozprávali anekdoty a úspešné príbehy vedeckých prístupov na vysokej úrovni, od prvej metódy „pokusu a omylu“ po racionálnejšie modely súčasného výskumu.

Technology Driven Innovation je druhým podujatím v rámci seminárov 100&Beyond!  a preberala sa na ňom otázka uplatnenia technológie vo farmaceutickej oblasti. Od vývoja nových riešení podávania liekov až po nové technológie na skenovanie MRI, či virtuálne klinické skúšanie a nové technologické pokroky vo využívaní kmeňových buniek.

Person Driven Innovation, tretí a posledný seminár cyklu sa venuje personalizovanej medicíne a vývoju stále viac špecifických riešení pre malé skupiny pacientov a jednotlivcov a liečbe pacientov so zriedkavými chorobami.

Na podujatiach bolo možné zúčastniť sa osobne ako aj na diaľku formou webinárov.

Angelini, in the future since 1919