Η Angelini στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας

Δεκαετία 1980

1985

Επικοινωνία με το Moment®

Η Angelini στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας με το Moment®

Στη δεκαετία του ’80, ο Angelini αντιλαμβάνεται το δυναμικό της ιμπουπροφαίνης, δραστικής ουσίας με αναλγητικές ιδιότητες, στην Ιταλία και διαθέτει στην κυκλοφορία ένα ειδικό φάρμακο για αυτοθεραπεία κατά των πονοκεφάλων: το Moment είναι το πρώτο παράδειγμα εμπορικής προώθησης που εφαρμόζεται σε ένα φαρμακευτικό προϊόν.