Ανάπτυξη και εξαγορές στον φαρμακευτικό κλάδο

Δεκαετία 2000

2002

Amuchina

Η εξαγορά της Amuchina

Το 2002, η Angelini εξαγοράζει τη γενοβέζικη εταιρεία Amuchina, παραγωγό του δημοφιλούς ιταλικού απολυμαντικού.

2007/2011

Επέκταση στην Ευρώπη, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες

Την πρώτη δεκαετία της 2ης χιλιετίας, η Angelini συνεχίζει τη διαδικασία διεθνοποίησης: ο όμιλος ξεκινάει να δραστηριοποιείται απευθείας στην Αυστρία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.