Wzrost i przejęcia w branży farmaceutycznej

Lata 2000.

2002

Amuchina

Przejęcie firmy Amuchina

W 2002 r. Angelini nabywa genueńską firmę Amuchina, producenta popularnego włoskiego środka dezynfekującego.

2007/2011

Ekspansja w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych

W pierwszej dekadzie lat 2000. Angelini kontynuuje proces umiędzynarodowienia: grupa zaczyna działać bezpośrednio w Austrii, Niemczech, Rumunii, Rosji, Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w Grecji, Bułgarii, Turcji i Stanach Zjednoczonych.