Priemyselný rozvoj

50. roky 20. storočia

1950

Prvá fotografia sídla spoločnosti Fater

Uvedenie lieku Dobetin na trh

23. augusta 1950 Angelini podáva patent na Dobetin, liek obsahujúci vitamín B12 na liečbu zhubnej anémie, rozšírenej v talianskej populácii, ktorá počas vojnových rokov trpela hladom. Tento liek sa začína vyrábať a baliť v Ancone na začiatku 50. rokov 20. storočia.

1950

Označenie Amarone

Sídlo spoločnosti sa sťahuje do Ríma

Začiatkom päťdesiatych rokov sa Angelini rozhodne rozšíriť svoje pôsobenie aj v Ríme, kde sa dnes nachádza sídlo skupiny.

1958

Sídlo spoločnosti Fameccanica

Uvedenie lieku Tachipirina na trh

Na konci 50. rokov vyniká medzi rôznymi úspešnými výrobkami ACRAF napríklad liek Tachipirina, analgetikum a antipyretikum, ktoré je stále jedným z najpredpisovanejších liekov pediatrami.

1958

Prvé logo Angelini

Založenie spoločnosti Fater

V roku 1958 bola založená nová spoločnosť s názvom Fater (Farmaceutici Aterni), ktorej názov je odvodený od zemepisnej polohy neďaleko rieky Aterno v Pescare.

Spoločnosť Fater sa stáva lídrom vo výrobe plienok a hygienických vložiek, ale jej prvý úspech prichádza s očnými kvapkami Stilla.