ANGELINI OSLAVUJE ZVLÁŠTNY MÍĽNIK
po ktorom môže túžiť iba niekoľko spoločností:
storočie existencie: významná udalosť…

ZISTIŤ VIAC

Budete mať možnosť

Byt' v prvom rade

Skupina Angelini spustí počas 100 dní pred oslavami mnoho projektov. Cieľ: oceniť minulosť a upriamiť pozornosť na budúcnosť.

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ UDALOSTI A OSLAVY A OVEĽA VIAC…