Sté výročie

Rok 2019

2019

Logo venované stému výročiu

Sté výročie

Skupina Angelini má 100 rokov.
Spoločnosť Angelini, založená v malom farmaceutickom laboratóriu v Taliansku, je v súčasnosti vedúcou medzinárodnou skupinou v oblasti zdravia a pohody a v oblasti farmaceutického a spotrebného tovaru, ktorá s pevným podnikateľským odhodlaním pozerá do budúcnosti.