ANGELINI ПРАЗНУВА СПЕЦИАЛНО ВАЖНО СЪБИТИЕ,
към което малко компании могат да се стремят:
Съществуване от един век: знаменателно събитие…

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Ще имате шанса

Да сте на първия ред

Групата Angelini ще стартира много инициативи по време на 100-те дни преди празненствата. Целта: да оценим миналото и да гледаме в бъдещето.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪБИТИЯ И ПРАЗНЕНСТВА И МНОГО ПОВЕЧЕ...