Основаване

1920 г. – 1930 г.

1919

Francesco Angelini

Основаването на Angelini

На 20 декември 1919 г. 32-годишният фармацевт от Марке Франческо Анджелини заедно със своите двама партньори – Феранти и Магрини, създава компания за производство и продажба на лекарства, базирана в областта Паломбела в Анкона, където се намира неговата аптека.

1922

ANFERA (Angelini e Ferranti Farmaceutica)

Първият пример за интегриран бизнес

През 1922 г., след напускането на Магрини, компанията е преименувана на ANFERA (Анджелини и Феранти, химик-фармацевти).
Anfera разработва ефективна мрежа за разпространение на лекарства директно в аптеките в Централна и Южна Италия.

1939

ANFERA (Angelini e Ferranti Farmaceutica)

ANFERA – първият дистрибутор на медицински масла в Италия

През 1939 г. ANFERA става първият дистрибутор на медицински масла в Италия.